FACET Academy: Duurzaam met elkaar omgaan


maandag 09 maart 2020


FACET Academy
FACET Academy benadert onderwerpen/ thema’s met verschillende invalshoeken. Het thema voor 2020 is: ‘Duurzaam’ Via interactie wisselen ambitieuze en resultaatgerichte ondernemers onder begeleiding informatie met elkaar uit.

Onderwerp
Het onderwerp van deze 1e workshop was: Duurzaam met elkaar omgaan. De locatie was het kantoor van FACET Accountants.

Opening
Arnoud Brouwer van FACET opende deze eerste bijeenkomst van inmiddels de 12e jaargang. Hierna gingen Frans van Rooij en Laurence Van den Bergh namens Performance College aan de slag.

Duurzaam met elkaar omgaan
De Verenigde Naties hebben een mondiale ontwikkelingsagenda voor 2030 opgesteld aan de hand van 17 ‘sustainable development goals’. Het jaarthema ‘duurzaam’ is hiervan afgeleid.

Duurzaam gaat over het vermogen om bronnen, processen, functies en productiviteit naar de toekomst toe te behouden en te garanderen.

Bij ‘duurzaam met elkaar omgaan’ komen als HR-achtige insteek de termen ‘instroom – doorstroom – uitstroom’ naar voren: medewerkers aannemen, behouden en ook afscheid nemen.

Ieder mocht zichzelf daarna voorstellen en daarbij aangeven hoe men nieuwe medewerkers aanwerft. Bij de 19 deelnemers werden hierbij de volgende mogelijkheden genoemd:
• Via netwerk
• Via ‘ambassadeurs’
• Via Facebook/ Instagram
• Via gespecialiseerde bureaus
• Via stageplaatsen
• Via uitzendbureaus
• Via eigen website
• Via LinkedIn
• Via video learning -> netwerk

Bij de ‘doorstroom’ van personeel blijkt dat 35% van het langdurig verzuim psychisch verzuim is. Tevens hebben 1,3 miljoen werkende mensen burn-out verschijnselen. Hoe zit dat nu?

Hierna introduceerde Laurence zich als verzuimdeskundige.
Frans vervolgde met een organisatiemodel (Quinn) om daarmee helder te maken dat afhankelijk van de fase van een onderneming men verschillend personeel dient te hebben. Op basis van ditzelfde model krijgen de termen ‘bekwaamheid, bereidheid, betrokkenheid en bevlogenheid’ een plek. Door deze termen te combineren wordt ‘willen versus kunnen’ scherper: de basis voor werkstress. Diegenen die bij de uitnodiging ook de scan gemaakt hebben, krijgen via de mail van Frans en Laurence adviezen.

Je kunt medewerkers verdelen in personen met een fixed mindset en een growth mindset. Op basis van de daarbij behorende kenmerken, dien je deze personen op een verschillende manier te werven.

Na de pauze ging men in drie subgroepen aan de slag met de vraag: hoe zorg jij voor passie bij je medewerkers?
Uit deze groepjes kwam hierop als antwoorden:
• Aanbieden van ontwikkelingen verantwoordelijkheid
• Hoe kan eenieder bijdragen aan de visie/ missie (betrokkenheid)
• Uitstralen van passie door teams en CEO
• Ervaringen delen + met elkaar ideeën delen
• Gelijkwaardigheid door betrokkenheid (bottom up)
• Mensen meenemen naar de klant

• In je kracht werken
• Helder doel
• Verbinding en aandacht
• Veilige omgeving

• Passie kun je niet creëren
• Voorkant werving & selectie
• Omgeving creëren waarin mensen hun passie ontwikkelen
• Vlootschouw: wie heb je in huis, wat willen ze
• Zelfreflectie
• Passie buiten werk

Vervolgens gaf Frans aan dat duurzaam met elkaar omgaan veel afstemming nodig heeft: het onderscheidend vermogen van een onderneming dient helder te zijn (in de praktijk is dit vaak bedroevend slecht), de leiding dient visie te hebben, medewerkers dienen hun toevoegende waarden toe te mogen passen in het realiseren van collectieve ambities, externe partijen (partners) zorgen voor extra inspiratie in het geheel.

Laurence bracht met de aanwezigen een aantal belemmeringen in kaart en nam deze mogelijke belemmeringen in detail door:
- Strategie
- Personeel
- Werkzekerheid
- Processen
- Budgetten
- Tijd
- Communicatie

Vervolgens werden de termen ‘stress’ (hoe reageer je op situaties; positieve en negatieve stress), ‘overspannenheid’ en ‘burn-out’ uitgelegd. Op basis van het herkennen van de meest voorkomende klachten kan men dan een passende reactie geven voor een juiste actie.
Als laatste aspect stond Laurence stil bij de vraag waarom sommige mensen wel een burn-out krijgen en anderen niet.

Frans sloot de sessie af met een tiental tips vanuit de verzekeringswereld.

Afsluiting/ borrel
Na de afsluiting door Arnoud Brouwer kon men onder het genot van een borrel informeel verder discussiëren over dit onderwerp.

Aanvullende info


SlideShare:
Duurzaam met elkaar omgaan

Boeken:
Je persoonlijke groeidagboek« workshops

Workshops


Momenteel zijn er geen workshops gepland.Nieuwe workshops vindt u zo snel mogelijk op deze website.
Wilt u meer weten over de workshops die zijn gehouden, lees dan HIER de verslagen.